มอบทุนปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ​ ภาคเรียนที่​1​/2563
กิจกรรม​ยุวกาชาด​ การฝึกปฎิบัติกระบวนการกลุ่ม​ วิชาสูทกรรม​ วันที่​ 26​ สิงหาคม​ 2563
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา​6​ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
จัดอบรมนักเรียนแกนนำ​ โครงการส่งเสริม
ป้องกันการทุจริตให้แก่เด็กและเยาวชน
ตำบลหนองสะเดา​ ณ​ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา​ 6​
วันที่​ 28​ สิงหาคม​ 2563

ผู้บริหาร​ ครูฝ่ายกิจการนักเรียน​ ตัวแทน
นักเรียน​ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อน
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน
(1​ ตำรวจ​ 1​โรงเรียน)​ วันที่​ 26​ สิงหาคม​
2563​ ณ​ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

 

ผอ.นิลวดี กวีรัตน์ธำรง ได้เข้าร่วม
อบรมความรู้ด้านกฎหมายและวินัยสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา​ สังกัด​ สพม.9​
วันที่ 14-15ส.ค.63​ ณ​ โรงแรมภูเขางาม
รีสอร์ท​ จ.นครนายก

 

การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี
2563 ผลการเลือกตั้ง นางสาวดวงสมร
สูงทรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2563

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับพุทธสมาคม
แห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัด
อบรมศีลธรรมเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2563
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563

งานห้องสมุดและกลุ่มสาระฯภาษาไทย
ได้จัดการอบรม เรื่อง การส่งเสริมการอ่าน
บูรณาการเพลงฉ่อย วิทยากรโดย โอเล่ การละคร ณ ห้องสมุด
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายราชสดุดี ของข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางศึกษา
ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 รับมอบทุนการศึกษาจากพระครู
สิทธิปัญญากร เจ้าอาวาสวัดดอนไร่
จำนวน 9 ทุน ทุนละ 1000 บาท ในงานวันแม่แห่งชาติ ณโรงเรียนวัดดอน
ไร่

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-
แจ่มใส ศิลปอาชา โดย คุณวราวุธ
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมครอบครัว จำนวน 30 ทุน
ทุนละ 3,000 บาท ณ หอประชุมโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีพิธีถวายราชสดุดี
ของข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากร
ทางศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563