ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21
O22
O23
O24
O25
O26
O27
O28
O29
O30
O31
O32
O33
O34
O35
O36
O37
O38
O39
O40
O41
 
   
   
   
ประกาศเปิดการเรียนการสอนแบบ online ตั้งแต่วันที่ 1-13 มิถุนายน 2564

การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.4 และ ปวช.1  ณ หอประชุมโรงเรียน วันที่ 29 มิถุนายน 2564     

พิธีทำบุญวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี                โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 โดยมี                      ผู้อำนวยการเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการคนแรก เป็นประธานในพิธี วันที่ 8 เมษายน 2564

กิจกรรมอำลากาสะลอง ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6      และ ปวช.3 วันที่ 27 มีนาคม 2564

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา     ระดับ ม.3 ม.6 และ ปวช.3 โดยู้อำนวยการวีระ ปิ่นเจริญ

ผู้อำนวยการวีระ ปิ่นเจริญมอบแจกันดอกไม้ ในโอกาส ที่ผู้อำนวยการเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ได้รับพระราชทาน   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เส้นที่ 4        

8 มีนาคม 2564 รองฯธัญชนก เนียมแตงเป็น      เป็นตัวแทนผู้อำนวยการวีระ ปิ่นเจริญ พร้อมด้วย คุณครูกนกกาญน์ ทรัพย์มิด  ร่วมพิธีลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการ  (MOU)ที่คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 เลขที่ 104 หมู่ 1 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร. 035-571-017    Facebook : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6   E-mail :banharnjamsai6@gmail.com