ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21
O22
O23
O24
O25
O26
O27
O28
O29
O30
O31
O32
O33
O34
O35
O36
O37
O38
O39
O40
O41
 
   
   
   
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวีระ ปิ่นเจริญ เป็นประธานการจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แก่ นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุพรรณบุรี หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการ
วีระ ปิ่นเจริญ และรองผู้อำนวยการฯ ธัญชนก เนียมแตง พบนักเรียนลูกฟ้า-ขาว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวีระ ปิ่นเจริญ และรองผู้อำนวยการฯ ธัญชนก เนียมแตง พร้อมคณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน
วันปิยมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสามชุก

พิธีต้อนรับผู้อำนวยการวีระ ปิ่นเจริญ และรองผู้อำนวยการธัญชนก เนียมแตง ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ในวันที่ 22
ตุลาคม 2563
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 60 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
พระครูวิสาลวรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดหนองสังข์ทอง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 6 ทุนละ1,000 บาท จำนวน20ทุน ในงานทอดกฐินวัดหนองสังข์​ทอง​ วันที่ 19 ตุลาคม
2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 6 เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวาระ 4 ปี แห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัย
และพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร และพิธี
วางพวงมาลา ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ณ หอประชุมอำเภอสามชุก

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมโครงการ
IN-HOUSE TRAING หลักสูตร "โรงเรือนไก่ไข่อัจฉริยะต่อยอดเกษตรกรยุคดิจิทัล" ให้กับนักเรียนชั้น ปวช.1-3 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
งานเลี้ยงในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผอ.นิลวดี
กวีรัตน์ธำรง วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ร้านเบญจรงค์
โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
ในอดีตและปัจจุบันมาร่วมงาน

กิจกรรมมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการของ
ผู้อำนวยการนิลวดี กวีรัตน์ธำรง โดยมี ผู้อำนวยการสบชัย มณีรัตน์ ประธานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมรวม (1)

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 เลขที่ 104 หมู่ 1 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร. 035-571-017    Facebook : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6   E-mail :banharnjamsai6@gmail.com